X5740 X86

Intel BCore m i7 4500u Processor 1.8~3.0GHz 四线程 Intel BCore m i7 4510u Processor 2.0~3.1GHz 四线程 Intel BCore m i7 4650u Processor 1.7~3.3GHz 四线程

Intel 8 HD Graphics 4400 1920 x 1080 Intel HD Graphics 4400 1920 x 1080 Intel HD Graphics 5000 1920 x 1080

最大16G DDR4 1333/1600MHZ

8GB~ 512GB

4 MB SmartCache

1000mbps

802.11bgn

VGA*1,HDMI*1,USB2.0*2,USB3.0*4,LAN*1,DC*1,SPK*1,MIC*1

Windows 7/8.1/10,Linux OS

资料下载

Copyright 2013-2019 © 深圳市泛联科技有限公司   粤ICP备18028453号 Power by : 吉山科技

在线留言
  • 杨志将 杨志将
  • 黄文丹 黄文丹
  • 刘俊俊 刘俊俊
  • 谢秋华 谢秋华
  • 吕国花 吕国花
  • 彭俊 彭俊
在线留言 电话号码 在线时间 联系我们
在线留言